Deprem Güvenliği Projeleri

 

Yer Araştırması

Mevcut bina için ya da inşaası tasarlanan binanın yapılaşma koşulları belirlenmesinde jeofizik, jeolojik ve jeoteknik yöntemler uygulanarak,

 • Üst yapıyı taşıyabilme,
 • Deprem etkisine karşı dayanma, salınma,
 • Yer altı su durumu, sığ suların donatıyı paslandırma durumu
 • Temel türü, donatısı, yapının eni ve boyu
 • Binanın statik ve dinamik koşullar altında davranışları belirlenir.

Taşıyıcıların Durumu

1. Beton niteliğinin belirlenmesi

 • Örnekleme yoluyla betonarme elemanlardan karot alınması
 • Laboratuar ve Schmidt çekici deneyleri arasında korelasyon kurularak malzeme kalite raporu hazırlanması

2. Çatlakların belirlenmesi

 • Ultrasonik ses test cihazları ile yapılan deneyler

3. Beton kumu türünün belirlenmesi

 • Elektromagnetik kum analizi (EM38)

4. Donatı durumunun belirlenmesi

 • Donatı, demir ve etriyelerde çap, adet ve aralıklarının saptanması.
 • Paşometre cihazı ve röntgen çekimi

Yapı Statiğinin Durumu

 • Statik proje ile uygulama projesinin birbiriyle uyumunun belirlenmesi
 • Statik proje yoksa röleve planının çıkarılması
 • Binanın üç boyutlu matematik modelinin statik eşdeğer ve dinamik analiz yöntemleri ile sanal depremlere maruz bırakılması
 • Binada oluşacak deplasmanların, iç zorlanmaların ve bina periyodunun saptanması
 • Gereken hallerde push-over analizi ile kapasite tayini
 • Her elemanın dayanım kapasitelerinin ve bu dayanımların aşılıp aşılmasının tahkiki

Onarım Projeleri

Binada eğer mevcut ise hasarlı, çatlak ve korozyona uğramış yerler için;

 • Epoksi reçinesi uygulaması
 • Çelik lama uygulaması
 • Karbon liftli tekstil uygulaması

Güçlendirme Projeleri

Yapı dayanımının arttırılması için;

 • Betonarme perdelerin eklenmesi
 • Kolon ve kirişlerin mantolanması
 • Açık balkonlarda çelik çaprazlama
 • Temel dayanımının arttırılması için;
 • Boşlukların enjeksiyon ile doldurulması
 • Kazık çakılması, yer altı suyunun drenajla uzaklaştırılması

Güvence Tahkikleri

 • Çıkan sonuçların 2007 Deprem Yönetmeliği kapsamında irdelenmesi,
 • Uygulama ile olan farklılıkların tesbiti
 • Güvence raporunun hazırlanması
 • Bina için önerilen güçlendirme projelerinin hayata geçirilmesi durumunda deprem güvenliği sağlandığını gösterir raporun hazırlanması