İmar Planına Esas Uygulamalar

İl, ilçe, mahalle, ada ve parsel bazında imar planı revizyonuna esas yeraltı araştırma projelerinin hazırlanmasında 1/25.000, 1/10.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçeklerinde haritaların oluşturulması

 • Jeolojik harita ve kesitler oluşturulması
 • Stratigrafi belirlenmesi
 • Fay, kıvrım, uyumsuzluk gibi yapısal unsurların belirlenmesi
 • Küçük ölçekli tabakalı yapıların belirlenmesi
 • Aktif fay zonlarının belirlenmesi
 • Hidrojeolojik harita ve kesitler oluşturulması
 • Akiferlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi
 • Yeraltısuyu seviyeleri ve akış yönleri belirlenmesi
 • Mevsimsel değişimlerin belirlenmesi
 • Su yataklarının beslenme, boşalma alanlarının belirlenmesi
 • Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitlerinin oluşturulması
 • Belirli derinliklere ait kat haritaları (Vp, Vs, Özdirenç, v.b…)
 • Temel kaya derinliği haritası
 • Yeraltısuyu derinliği haritası
 • Yerleşime uygunluk haritaları