Soilmec PSM-8G Paletli Delgi Makinesi
Kullanım Amacı

Yeraltı araştırmalarında sondaj, ankraj, mini kazık çalışmalarında kullanılmaktadır. Paletli, otomatik SPT özelliğine sahip ve her açıdan sondaj yapabilmektedirler. 

TSM 750 Sondaj Makinası
Kullanım Amacı

Arazi (in-situ) deneylerinde (SPT ve Pressiyometre) ve temel araştırmalarında numune alımı ve kaya ortamlarda TCR, SCR, RQD değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Paletli hidrolik sondaj makineleri
Kullanım Amacı

Araç (kamyon, kamyonet) üstü makinelerinin giremeyeceği yerlerde çalışma imkanı sağlayan makinelerdir.

Basınçlı su testleri
Kullanım Amacı

Yeraltı tabakalarında geçirimliliğinin belirlenmesi amacıyla basınç altında kuyuya su enjeksiyonu yapılmaktadır. 

Pressiyometre deneyleri
Kullanım Amacı

Her türlü zemin ve yumuşak kayalar için, yerinde elastisite modülleri, taşıma gücü, temel oturmaları ile değişik zemin parametreleri hesaplanabilmektedir

SİSMOMETRE
Güralp 3,6,40 serileri
Kullanım Amacı

Zayıf hareket digital geniş bant sismometre, eşsiz esneklik sunan bir dijital geniş bant sensördür.  Hızlı dağıtım için uygun kompakt üç bileşenli geniş bantlı bir cihazdır. Kuvvet geri bildirim sensörü, 1987'den beri sürekli üretimde olan kanıtlanmış, kurulmuş bir tasarıma dayanmaktadır. Dünya çapında dağıtılan 3000 enstrümanı aşan birçok ulusal sismik şebekede kullanılmaktadır.

SİSMOMETRE
Güralp Borehole
Kullanım Amacı

Özellikle sondaj uygulamaları için tasarlanmış bu hibrid, Güralp 3T/5T, en çok satan 3T geniş bantlı sismometreyi ve kanıtlanmış 5T güçlü hareket ivmeölçer bir araya getirilmiştir. Bu, tek bir cihazda hem zayıf hem de uzak sismik olayların ve yakın alanın, yüksek yoğunlukta çalkalanmanın aynı anda izlenmesini sağlar.

SİSMOMETRE
Güralp OBS
Kullanım Amacı

6000m / 19,685 ft'ye kadar derinliklerde deniz tabanına tamamen veya kısmen gömülü duran gerçek zamanlı kablolu bir sismometre. Tüm OBS sistemleri, veri kalitesini en üst düzeye çıkarmak için cihaz yönünü derinlemesine belirlemek üzere bir manyetometre ile donatılmıştır.

AKSELEROMETRE (İVME ÖLÇER) CİHAZI
Güralp 5 series
Kullanım Amacı

Sismoloji, tehlike azaltma ve inşaat mühendisliği uygulamaları için uygundur. Yerleşik, Linux tabanlı bir alım modülü, benzersiz bir esneklikle uzaktan izleme ve kontrol olanağı sunar. 

MİKROTREMÖR CİHAZI
SARA Mikrotremör (1Hz/2Hz/4,5Hz Hız Ölçer)
Kullanım Amacı

Mikrotremör cihazları mikro bölgelendirme ve zemin etüdlerinde zemin hakim titreşim peryotları, zemin büyütme katsayısı, ivme spektrum katsayıları  belirlenmesinde kullanılan gerçek hız ölçerlerdir. Mikrotremör ölçümlerini hassas ve doğru yapabilen sensörler ile donatılmış hız ölçer’dir.

AKSELEROMETRE (İVME ÖLÇER) CİHAZI
Güralp Fortis
Kullanım Amacı

Güçlü Hareket ivme ölçer cihazı, deprem erken uyarı sistemleri, Yapısal sağlık izleme ve Sarsıntı yoğunluğu araştırmalarında kullanılır.

AKSELEROMETRE (İVME ÖLÇER) CİHAZI
SARA Acebox
Kullanım Amacı

Güçlü SL06 kayıt cihazı, standart USB flash kalem sürücülerinde yüksek çözünürlükte sismik sinyali kaydedebilen üç adet gömülü kuvvet ivmeölçerdir. 

AKSELEROMETRE (İVME ÖLÇER) CİHAZI
Sequoia
Kullanım Amacı

Sentez GEA Vibrasyon Kayıt Sistemi, yapılardaki vibrasyon ölçümleri ve analizleri için size büyük kolaylıklar sağlar. Üstün özellikleri sayesinde tek bir nokta ölçümünden karmaşık izleme ağlarına kadar çok çeşitli uygulamalar için çözümler getirir.

SİSMİK ÖLÇÜM CİHAZI
12-24 KANAL GEOMETRİCS SMARTSEİS
Kullanım Amacı

12-24 Kanal ile, Sismik Kırılma, Sismik Yansıma MASW, REMI ve Kuyu Sismiği çalışmaları için geliştirilmiş  modüler sayısal jeofon dizilim sistemidir.

REZİSTİVİTE ÖZDİRENÇ CİHAZI
LIPPMANN 4 POINT LIGHT 10W
Kullanım Amacı

Yüksek çözünürlüklü rezistivite cihazımız, topraktaki yapay uçlaşma (IP) hakkında detaylı nicel bilgiler sağlar.
Toprağa verilen akım sonucu toprakta oluşan potansiyel dağılım ölçülür. Yeraltı suyu arama çalışmaları, Madencilik, Yapay uçlaşma (IP), Yakın yüzey jeofizik görüntüleme, Laboratuvar ölçümleri, Yapı malzemelerinin incelenmesi ve Arkeoloji alanında kullanılır.

KUYU İÇİ SİSMİK ÖLÇÜM CİHAZI
BOREHOLE SENSÖR
Kullanım Amacı

SSBH kuyu içi Downhole‐Crosshole uygulamaları için geliştirilmiş kuyu jeofonu’dur. 3 ve 5 kanallı iki farklı modele sahip SSBH sensörü isteğe göre 4.5Hz , 8Hz veya 10Hz’lik jeofonlar ile sunulmaktadır. 

GEORADAR
Geoscanners AB - Scorpio GPR System - Akula 9000 ana ünite, GCB-200 Shilded anten
Kullanım Amacı

GPR/Yer radarı, farklı frekanslardaki elektromanyetik dalgaların yüzeye gönderilmesi ve doğrudan, yansıyarak veya kırılarak geri gelen dalgaların bir kayıtçıda kaydedilmesi ile çalışan jeofizik etüt yöntemidir. Bu kayıtlar bir radagram oluşturmaktadır. Radagram özel veri-işlem programına tabii tutularak çalışmanın yorumu yapılır. GPR/Yer radarı iki kısımdan oluşur, sistem (kayıtçı) ve anten. Farklı amaçlardaki çalışmalar için farklı frekanslarda antenler kullanılır.

Norbit Çoksesışınlı (Multibeam) Akustik Derinlik ölçer
Kullanım Amacı

Norbit yüksek çözünürlüklü bir Çoksesışınlı Akustik Sonar (Multi Beam Echo Sounder) Sistemidir. Küçük hacmi sayesinde küçük platformlara bile kurulabilen ve kolay taşınabilen bir sistemdir. Hem iç sularda hem de denizlerde kullanımı mümkün olan sistem akranları ile kıyaslandığında çok daha düşük maliyet sağlar. Farklı hassasiyetteki hareket sensörü (IMU) ile sesışını adedine bağlı olarak çeşitli konfigürasyonlara sahiptir. Hem iç sularda hem de 250 metre derinliğe kadar kullanılabilecek olan iWBMS modeli bir çok uygulama için ziyadesiyle yeterlidir.

AML Ses Hızı, İletkenlik, Sıcaklık ve Derinik Sensörleri
Kullanım Amacı

Minos X ve Base X cihazları farklı sensörleri seçenek olarak sunan ve çok yüksek doğrulukta ses hızı, derinlik, iletgenlik ve sıcak ölçme kapasitesine sahip sistemlerdir. Oşinografik ölçümler yanısıra, yüksek doğruluklu batimetrik ölçümler için olmasa olmaz bir sistemdir. Her ne kadar singlebeam batimetrik ölçümler için bar-check veya iskandil, kaba işlerde kısmen alternatif olarak kullanılabilir olsa da her türlü mühendislik hesaplamaları için yapılacak olan batimetrik ölçümlerde bu sistemin kullanımı teknik bir zorunluluktur. Çoksesışınlı sistemlerde ise, ses dalgalarının yayılımı tabakalar arasında geçişlerde farklı yollar izlemesi nedeniyle her türünde olmasa olmaz bir cihazdır.

KBS30200 Çift Frekanslı Teksesışınlı Akustik Derinlikölçer
Kullanım Amacı

KBS30200 ve KBS200 sistemleri, akıllı sensör ve gömülü sinyal işleme teknolojilerin kullanan tek ve çift frekanslı bütünleşik batimetrik ölçme sistmeleridir. Uygun GPS/GNSS sistemi ile beraber kullanıldığında, su tabanının koordinatlarının elde edilmesi sürecine kadar tüm işlemleri yapar ve yönetir. Hidrografik ölçmeler (tüm sularda); Sualtı kazı/tarama operasyonları; Liman ve iskele batimetrik haritaların yapımı ve Sualtı aşınma takibi ölçümü uygulamalarında kullanılır.

TopoDrone 4 Scight, İnsansız Fotogrametri Hava Aracı
Kullanım Amacı

TopoDrone 4 Scigt gerçek anlamda fotogrameti için üretilmiş bir fotogrametrik hava aracıdır. Akranlarına karşı en büyük üstünlüğü, uçuş emniyeti ve de fotogrametriye odaklanmış olmasıdır. Entegre çok yüksek doğruluklu PPK/RTK sistemiyle çoğunlukla yer kontrol noktasına ihtiyaç duyulmaksızın söz konusu hassasiyetleri sağlayabilmektedir.