Maden ve Su Arama Projeleri

Konut ve endüstri amaçlı su ihtiyaçlarının karşılanması

 • Su yatağının derinliği, verimi akış doğrultusu ve yönünün belirlenmesi
 • Akifer özelliklerinin (porozite, permeabilite,…) belirlenmesi
 • Su kuyusuna ait yer seçimi, geliştirilmesi ve temizlenmesi
 • Sondaj kuyularının verim tespiti
 • Jeotermal alanların belirlenmesi
 • Tatlı-tuzlu su ayrımının yapılması
 • Sertlik, ph, klorür testleri ile su içilebilirliğinin belirlenmesi

Maden ve endüstriyel hammadde aramaları

 • Petrol ve doğalgaz aramaları
 • Kil, kum, çakıl ve feldspat ocaklarının tespiti ve rezerv tayini
 • Basınç birikim alanları
 • Maden damarlarının geometrisinin belirlenmesi
 • Taş ocaklarında sökülebilirlik, sertlik sınıflandırılması
 • Maden ve kömür aramaları ve rezerv tahmini