Ulaşım Projeleri

Ulaşım güzergahları ve tesisleri için yer mühendislik özelliklerinin belirlenmesi

  • Otoyol, demiryolu ve viyadük inşaatları
  • Hava alanları
  • Liman ve iskele inşaatları
  • Petrol ve doğalgaz boru hatları
  • Riskli güzergahlarda heyelan çalışmaları ve şev stabilitesi