UMREK
Ulusal Maden Kaynak
Rezerv Raporlama Komisyonu

İTO
İstanbul Ticaret Odası

MÜSİAD
Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği

MMG
Mimar ve Mühendisler
Grubu

DEİK
Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu

GİV
Girişimci İşadamları
Vakfı

GYODER
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı Derneği

TDMD
Türkiye Deprem
Mühendisliği Derneği

TMMOB
Jeofizik
Mühendisleri Odası

TMMOB
Jeoloji
Mühendisleri Odası

TMMOB
İnşaat
Mühendisleri Odası

TMMOB
Mimarlar
Odası

ÇEKÜD
Çevre Kuruluşları
Dayanışma Derneği