Yeraltı Araştırma Projeleri

Konut, ticaret, çok katlı yapılar, turistik tesisler, uydu kentler, sanayi siteleri için aşağıda verilen yeraltı yapısından kaynaklanan problemler;

 • Yer altı boşluklarının araştırılması
 • Zemin ve temel kayanın mühendislik özellikleri
 • Dolgu, alüvyon kalınlığı ve temel kaya derinliği
 • Dinamik esneklik parametreleri
 • Zemin emniyet gerilmesi
 • RQD, kazılabilirlik, sökülebilirlik
 • Sıvılaşma, oturma ve şişme analizleri
 • Temel tipi ve derinliği
 • Heyelan ve kaya duraysızlığı araştırılması
 • Yapı donatısını etkileyecek yer altı suyunun araştırılması

Aşağıda ifade edilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak çözümler üretilir.

 • Mekanik temel sondajlar
 • Arazi yerinde (SPT, CPT ve Pressiyometre) deneyleri
 • Sismik (kırılma, yansıma, masw-mam, tomografi)
 • Manyetik, elektromanyetik
 • Doğru akım özdirenç
 • Yapay ve doğal polarizasyon
 • Kuyu logları
 • Georadar