Çevre Koruma ve Rehabilitasyon

Çevre etki değerlendirme (ÇED) raporları

 • Çöp alanları
 • Fabrika ve sanayi kuruluşları
 • Kömür işletmeleri
 • Maden ve taş ocakları
 • Liman ve tersaneler
 • Santraller (hidro, termik, nükleer)
 • Turistik tesisler

Eski çöp alanlarının etkilerinin araştırması

 • Yeraltı sularına olan etkileri
 • Çöp kökenli kirliliğin haritalanması
 • Sahanın rehabilitasyonu

Yeni çöp alanlarının tasarımı

 • Yer seçimi
 • Olası çevre etkilerinin incelenmesi

Atık biriktirme havuzlarının tasarımı

 • Yer seçimi
 • Olası çevre etkilerinin incelenmesi

Maden ocaklarının çevreye olan etkilerinin incelenmesi

 • Yeraltı sularına, ve dolaylı olarak bitki örtüsüne etkileri
 • Galerilerde çökme ve yüzeydeki etkileri